خرید آنلاین کالاها، از باارزشترین خدماتی است که بر روی اینترنت ارائه می شود. این امر علاوه بر صرفه جویی در وقت کاربران، مزایایی چون افزایش امنیت در جابجایی پول، کاهش هزینه های بازاریابی، صرفه جویی اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی و کارآفرینی را به دنبال دارد. قدم آنلاین با پیاده سازی روش های پرداخت متنوع امکان خرید آنلاین را در هر زمان و مکانی با شرایط ساده فراهم کرده است.


قدم آنلاین فعالیت خود را از سال 1384 با فروش نوت بوک آغاز کرده است . توسعه اینترنت و معرفی روش های جدید خرید باعث شد در سال 1395 از تخصص خود استفاده کنیم و فروشگاه اینترنتی قدم آنلاین را راه اندازی کنیم . منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند. ویژگی‏‏‏‌ها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ‏‏‌تر شده است. همه سخت در حال تلاش برای پیشرفت‏‏‌های شخصی و جمعی خود هستیم.